top of page

נחשים ארסיים בישראל

צפע מצוי - הגדול בנחשים הארסיים בישראל. נפוץ במרכז הארץ ובצפונה. רובן המוחלט של ההכשות בישראל מיוחסות למין זה שכן הוא נפוץ באיזורים המאוכלסים בצפיפות והינו חובב משכנות אדם. הכשתו עשויה להיות קטלנית לאדם.

צפע חרמון - נפוץ על הר החרמון בלבד. מספר הכשות מצומצם מדווח מישראל, לא ידוע על מקרי מוות כתוצאה מהכשתו.

אפעה - הנחש הארסי הנפוץ ביותר באיזורים המדבריים של ישראל, מאילת וצפונה לאורך הבקעה עד בית שאן. האפעה שני רק לצפע המצוי במספר ההכשות המדווחות. הכשתו עשויה להיות קטלנית לאדם.

עכן קטן - הקטן שבנחשים הארסיים בישראל. נפוץ בחולות מערב הנגב. אינו קטלני לאדם.

עכן גדול - נפוץ בערבה. לא ידועים על מקרי מוות בישראל, אך לא מן הנמנע שהכשתו עשויה להרוג אדם.

עכן חרטומים - נפוץ בחולות הנגב המערבי. לא ידועים על מקרי מוות בישראל, אך לא מן הנמנע שהכשתו עשויה להרוג אדם.

שפיפון - נפוץ במרכז הנגב ודרומו. לא ידועים מקרי מוות כתוצאה מהכשתו בישראל וככל הנראה אינו קטלני אדם.

צפעון שחור- (לשעבר שרף עין-גדי) - נפוץ באיזורים מדבריים, לא חוליים בישראל מאילת ועד בית שאן. הכשתו עשויה להיות קטלנית      לאדם ואף ישנם מקרי מוות בישראל כתוצאה מהכשתו.

פתן שחור - נפוץ באזורים מדבריים מאילת וצפונה עד מרכז הבקעה. לא ידועים מקרי מוות בישראל כתוצאה מהכשתו.

bottom of page